Projekt NIXZD.CZ se snaží o vybudování Národního kontaktního místa pro eHealth v České republice a zapojení do celoevropského mechanismu výměny zdravotnické dokumentace CEF eHealth Digital Service Infrastructure. Lékař pak může mít k dispozici alespoň základní data o pacientovi. Kromě demografických údajů se jedná například o alergie či diagnózy, které s pacientem souvisí, a léčbu, kterou předepsal ošetřující lékař. Základním prvkem výměny dokumentace je tzv. pacientský souhrn.

Projekt eMeDOcS (exchange Medical Documents System) buduje, rozšiřuje a udržuje komunikační infrastrukturu pro bezpečnou a důvěryhodnou výměnu zdravotnické dokumentace mezi zdravotnickými zařízeními v rámci zdravotnického systému České republiky. Organizátorem a garantem projektu je Kraj Vysočina. 


Mezi vybrané oblasti výměny zdravotnické dokumentace patří:
 

  1. Poskytování urgentních informací pro účely ZZS v reálném čase.
  2. Poskytování urgentních informací ošetřujícímu lékaři v nemocnici.
  3. Zasílání „Záznamu o výjezdu“ do nemocnice, kam je pacient předán.
  4. Zasílání elektronické žádanky na RDG vyšetření. 
  5. Zaslání elektronického popisu z RDG vyšetření na základě obdrženého elektronického požadavku - žádanky.
  6. Zasílání Propouštěcí zprávy mezi nemocnicemi (na tel. vyžádání).
  7. Zasílání Ambulantní zprávy mezi nemocnicemi (na tel. vyžádání).

Projekt ePACS buduje, rozšiřuje a udržuje komunikační infrastrukturu pro bezpečnou a důvěryhodnou výměnu obrazových dat mezi zdravotnickými zařízeními a jednotlivými privátními lékaři v rámci zdravotnického systému České republiky. Organizátorem a garantem projektu je Koordinační středisko pro resortní zdravotnické informační systémy z pověření Ministerstva zdravotnictví ČR, které tuto roli převzalo od Všeobecná fakultní nemocnice v roce 2016.

Celkový počet připojených zařízení je již více jak 340.